INTEGRITETSPOLICY

FÖR HAGA MOTOR AB

Haga Motor AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med
gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Haga Motor AB org.nr 559256-7381, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS:

På Hagamotor.se kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

PERSONUPPGIFTER SOM VI HAR SAMLAT IN FRÅN DIG ELLER EN TREDJE PART

När du gör ett köp hos oss, hyr/provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på vår verkstad kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra kanaler eller om du besökt vår butik. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss. 

När du lämnar in ditt fordon på vår verkstad för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar.

ÄNDAMÅLET MED INFORMATION SOM INHÄMTAS

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster

  • För att kunna sända relevant information

  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

HUR LAGRAS INFORMATIONEN?

Information som inhämtats genom formulär på Hagamotor.se lagras i vårt system, som kan användas till automatiserad marknadsföring.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Haga Motor AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Haga Motor AB´s vägnar.

RÄTTIGHETER

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Haga Motor AB på adressen Energivägen 4,  196 37  Kungsängen eller maila till: info@hagamotor.se.

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0707959495 .